Služby
 
SLUŽBY POSKYTOVANÉ NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ

Advokátní kancelář AKPRAŽANOVÁ zajišťuje komplexní právní poradenství pro firmy i soukromé osoby zejména v těchto oblastech:ÚSCHOVY PENĚZ A DOKUMENTŮ

V případě koupě či prodeje (nemovitosti, obchodního podílu či jiné věci), může naše advokátní kancelář kromě sepsání kupních smluv také převzít finanční prostředky do advokátní úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob jejich převodu.

Advokátní úschova vylučuje například riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí (obchodního rejstříku apod.). Kupující si navíc může také zajistit zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.
V jednoduchých případech Vám  také nabízíme vypracování smluv, návrhů a jiných požadovaných dokumentů či podání online, tedy bez nutnosti navštívit naší advokátní kancelář! Stačí si vyplnit objednávku

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte!